Projekt KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL
27.11.2007
Naše škola realizuje vzdělávací projekt "Kruh spolupracujících škol", který je spolufinancován z prostředků ESF a MŠMT. Do projektu je v současné době zapojeno 25 základních škol z celé České republiky. Jejich přehled najdete zde. Chceme učitelům, kteří mají zájem a chuť vzdělávat se, umožnit zúčastnit se pracovních setkávání, na kterých si mohou předávat zkušenosti ze své pedagogické praxe, používání efektivních metod výuky a při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP).
Více informací na www.kruhspolupracujicichskol.cz

... zpětDesign © Ivana Hrbková 2003-2005

Generováno programem WebGen.cz 602.28 CZ